Ιατρικά βιβλία στα ελληνικά

Πήγαινε κάτω

Ιατρικά βιβλία στα ελληνικά

Δημοσίευση από abou Την / Το 14/1/2009, 12:13

Ιατρικά Βιβλία στα ελληνικά...
παραθέτω μερικά βιβλία που είναι χρήσιμα για έμας τους τεχνολόγους ιατρικών εργαστηρίων

1.Διαταραχές ύδατος, ηλεκτρολητών και οξεοβασικής ισορροπίαςΛίγα Λόγια
Κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2006 το βιβλίο «Διαταραχές ύδατος, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας». Αποτελεί την δεύτερη έκδοση των βιβλίων «Διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας» που εκδόθηκε το 1995 και του βιβλίου «Διαταραχές ύδατος και ηλεκτρολυτών» που εκδόθηκε το 1999. Βέβαια πρέπει να υπογραμμιστεί από την αρχή ότι η έκδοση αυτή εκτός από την επεξεργασία όλων των κεφαλαίων και την πλήρη αναδιάρθρωσή τους έχει περιλάβει τα νέα δεδομένα, νέα κεφάλαια και 300 απαντημένα προβλήματα, πέρα από αυτά που υπάρχουν μέσα σε κάθε κεφάλαιο, τα οποία σχετίζονται με το θέμα του και βοηθούν τον αναγνώστη να κατανοήσει περισσότερο τις διαταραχές αυτές.
Το βιβλίο είναι γραμμένο με απλό και κατανοητό τρόπο και στις 846 σελίδες του (Α4 σελίδες με δίστηλη εκτύπωση) μέσα από τους 134 πίνακες και τα 102 διαγράμματα κάνει το διάβασμα ευκολότερο. Ακόμη η από την πρώτη έκδοση καθιερωμένη παρουσίαση των επισημάνσεων έχει διατηρηθεί και στην έκδοση αυτή, όπου μέσα από 228 τέτοιες ομαδοποιημένες επισημάνσεις έγινε προσπάθεια να δοθούν τα σημαντικότερα σημεία κάθε κεφαλαίου συνοπτικά και επιγραμματικά στον αναγνώστη.
Η έκδοση αυτή αποτελεί σήμερα την πλέον οργανωμένη, συνολική και από έναν συγγραφέα καταγραφή κάθε είδους διαταραχής των υγρών, των ηλεκτρολυτών και της οξεοβασικής ισορροπίας και ευελπιστεί να αποτελέσει το βοήθημα κάθε ενός που θα ήθελε να εντρυφήσει στο θέμα. Αφήνετε στην κρίση του κάθε αναγνώστη, του οποίου η άποψη θα ληφθεί υπόψη σε μία μελλοντική του επανέκδοση.

Έκδοση 2006, σελίδες 846

2.Διαταραχές Οξεοβασικής ΙσορροπίαςΛίγα Λόγια
Η οξεοβασική ισορροπία είναι το κεφάλαιο της Ιατρικής του οποίου η κατανόηση επιβάλλει, προσπάθεια και συστηματική μελέτη της φυσιολογίας των οργάνων και συστημάτων που εμπλέκονται στη ρύθμισή της. Η αξιολόγηση και κατανόηση των διαταραχών της είναι συχνά δύσκολη για τους περισσότερους κλινικούς γιατρούς. Γι' αυτό ευθύνεται η πλημμελής εκπαίδευση όλων μας, η σχετική δυσκολία που παρουσιάζει το θέμα και η έλλειψη σύγχρονου, απλού και περιεκτικού συγγράμματος.

Το βιβλίο αυτό γράφηκε για να δώσει τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την διάγνωση και την αντιμετώπιση κάθε οξεοβασικής διαταραχής. Έγινε προσπάθεια να αναλυθούν διεξοδικά και με κάθε λεπτομέρεια όλα τα κεφάλαιά του, έτσι ώστε να γίνονται κατανοητά από τον γιατρό κάθε ειδικότητας. Τα κύρια σημεία του κάθε κεφαλαίου τοποθετήθηκαν σε ειδικούς πίνακες με τον τίτλο "επισημάνσεις" έτσι ώστε εύκολα ο αναγνώστης να έχει μέσα σε λίγες σειρές τον κεντρικό κορμό των δεδομένων κάθε κεφαλαίου. Παράλληλα, κατά παραδείγματα και σε ξεχωριστό κεφάλαιο άλλα 16 προβλήματα με τις απαντήσεις τους, έτσι ώστε ο αναγνώστης να εξοικειωθεί περισσότερο με την εκτίμηση ασθενών με προβλήματα διαταραχών της οξεοβασικής ισορροπίας.

Είναι επίσης πολύ σημαντικό ότι στο βιβλίο περιλήφθηκε ξεχωριστό κεφάλαιο με τίτλο "ερμηνεία δεδομένων εξέτασης αερίων αίματος", που έχει σαν στόχο του να δώσει στον αναγνώστη τον τρόπο που θα τον οδηγήσει στη διάγνωση της οξεοβασικής διαταραχής του ασθενή. Κατά τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στον καθένα να αισθανθεί αρκετά οικείος με το δαιδαλώδες αλλά και παρεξηγημένο αυτό θέμα της κλινικής Ιατρικής.

Η προσπάθεια για να γίνει πραγματικότητα το βιβλίο αυτό ήταν επίπονη, κοπιώδης και δαπανήθηκαν πολλές ώρες για να ολοκληρωθεί. Ελπίζω ότι θα δώσει την δυνατότητα στον κάθε γιατρό να κατανοήσει τις διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας και να αποτελέσει οδηγό του σε τέτοιες περιπτώσεις.

Έκδοση 1995, σελίδες 403

3.Ιατρική Μικροβιολογία Και ΑνοσολογίαΛίγα Λόγια
Η πρόοδος που σημειώθηκε κατά την τελευταία 10ετία στη Μικροβιολογία, την Ιολογία και την Ανοσοβιολογία καθιστά αναγκαία την αναθεώρηση των εγχειριδίων που προορίζονται για εκπαιδευτικούς σκοπούς ώστε να συμπεριληφθούν οι νεότερες γνώσεις. Εις την νέα αυτή έκδοση της Ιατρικής Μικροβιολογία και Ανοσοβιολογίας, η οποία συμπλήρωση τριακονταετία από της πρώτης εκδόσεώς της, καταβλήθηκε προσπάθεια να συμπεριληφθούν οι νεότερες γνώσεις, όπως έγινε και για τις άλλες εκδόσεις που έγιναν κατά το διάστημα αυτό. Το βιβλίο προορίζεται για τους φοιτητάς της Ιατρικής και Οδοντιατρικής αλλά και της Φαρμακευτικής. Για τους τελευταίους ιδιαίτερα σημασία έχουν τα κεφάλαια που αφορούν εις τους παράγοντας που δρουν βλαπτικώς επί των μικροβίων και εις τα χημειοθεραπευτικά. Εκτός όμως αυτών το βιβλίο είναι χρήσιμο και για τους ειδικευομένους εις την Βιοπαθολογίαν γιατρούς. Αυτοί όμως είναι απαραίτητο να συμπληρώσουν τις γνώσεις τους με τη μελέτη και άλλων εξειδικευμένων τεχνικών βιβλίων. Εις το ανά χείρας βιβλίο δεν περιλαμβάνονται λεπτομέρειες εργαστηριακών τεχνικών, εκτός ελαχίστων που είναι απαραίτητες για τις ασκήσεις των φοιτητών. Εις τα κεφάλαια της Ανοσοβιολογίας περιλαμβάνονται μόνον οι βασικές γνώσεις. Τα σχετικά με την κλινικήν Ανασοβιολογίαν, όπως είναι τα νοσήματα εξ αυτοευαισθητοποιήσεως, ή ανοσοβιολογία του καρκίνου και η ανοσοβιολογία των μεταμοσχεύσεων είναι προτιμότερο να διδαχθούν κατά τις κλινικές σπουδές. Η ανοσοβιολογία εμπλέκεται ως γνωστόν σε πολλές ειδικότητες της Ιατρικής και οι σχετικές βασικές γνώσεις πρέπει να διδαχθούν κατά τη διάρκεια των προκλινικών σπουδών.

4.Εξετάσεις των Υγρών του ΣώματοςΠεριεχόμενα βιβλίου:

MEPOΣ A'
Aιμοκαλλιέργεια
Eγκεφαλονωτιαίο υγρό (ENY)
Oρώδη υγρά ή υγρά παρακεντήσεων
Πλευρικό υγρό
Περικαρδιακό υγρό
Περιτοναϊκό υγρόAρθρικό υγρό
Πτύελα - Bρογχοαναρροφήματα
Eκκρίματα του ανώτερου αναπνευστικού
Γαστρικό υγρό. Δωδεκαδακτυλικό υγρό και χολή
Γαστρικό υγρό
Δωδεκαδακτυλικό υγρό
XολήKόπρανα. Mικροβιολογικές εξετάσεις
Σπέρμα και ουρηθρικό έκκριμα
Σπέρμα
Oυρηθρικό έκκριμα στη γονοκοκκική ουρηθρίτιδαKολπικό έκκριμα - Aμνιακό υγρό - Mητρικό γάλα
Kολπικό έκκριμα
Aμνιακό υγρό
Mητρικό γάλαIδρώτας - Δέρμα και δερματικές λοιμώξεις - Πύο
Iδρώτας
Eξετάσεις δειγμάτων από δερματικές βλάβες
Aπλή εξέταση πύου ή οποιουδήποτε πυώδους υλικού

MEPOΣ B'
Γενική εξέταση κοπράνων
Παρασιτώσεις
Θρεπτικά υλικά και ειδικές καλλιέργειες
ταυτοποιήσεις
Nέα θρεπτικά υλικά
Συστήματα ταυτοποιήσεως βακτηρίων
avatar
abou
Author
Author

Άντρας
Αριθμός μηνυμάτων : 283
Ηλικία : 32
Ασχολίες : pc, μουσική, ταινίες, ποδόσφαιρο,
Registration date : 15/12/2008

Επισκόπηση του προφίλ των χρηστών https://www.facebook.com/group.php?gid=28974617825&ref=mf#/profil

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

συνέχεια...

Δημοσίευση από abou Την / Το 15/1/2009, 08:23


5.Ιατρική Μικροβιολογία Ι
Λίγα Λόγια
Οι εξελίξεις στον τομέα της ιατροβιολογικής έρευνας είναι ραγδαίες, γεγονός που πολλαπλασιάζει την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Έτσι, καθίστανται αναγκαία η ύπαρξη γερών γνωστικών θεμελίων πάνω στα οποία θα στηριχθούν οι ενδιαφερόμενοι.

Στο βιβλίο αυτό γίνεται μια εκτενής, αλλά όχι ενδελεχής αναφορά στο πεδίο της βακτηριολογίας, προσπαθώντας να παρουσιαστούν στον αναγνώστη οι βασικές γνώσεις των περισσοτέρων βακτηρίων (μορφολογία, κλινική εικόνα, παθογένεια, διάγνωση και θεραπεία).

Το παρόν βιβλίο της "Ιατρικής Μικροβιολογίας Ι", απευθύνεται κατ' αρχήν στους Τεχνολόγους ιατρικών Εργαστηρίων αλλά και σε όποιον επιθυμεί να εμπλουτίσει τις βασικές του γνώσεις πάνω στο αντικείμενο της βακτηριολογίας. Δεν αντικαθιστά τα κλασικά συγγράμματα της μικροβιολογίας, αλλά αποτελεί ένα συνοδηγό μάθησης.

Λεπτομέρειες
Κωδικός προϊόντος B149516
Υπότιτλος Βακτηριολογία
ISBN 960-210-536-4
Γλώσσα Ελληνικά
Μήνας Έκδοσης Ιούνιος
Έτος Έκδοσης 2008
Τόπος Έκδοσης Αθήνα
Αριθμός Σελίδων 183
Εξώφυλλο Άγνωστο δέσιμο
Τόμοι 0
Διαστάσεις 24χ17
Διαθεσιμότητα -

6.Περιστατικά κλινικής μικροβιολογίας και παρασιτολογίας
Λίγα Λόγια
Αυτό το βιβλίο γράφτηκε για να παρουσιάσει παραδείγματα από μια ποικιλία καταστάσεων στις οποίες τα παράσιτα είναι ύποπτα για την πρόκληση μιας λοιμώδους νόσου. Πέρα από τις λοιμώξεις που προκαλούνται από τα ευρέως γνωστά παράσιτα, και τα νέα εμφανιζόμενα παράσιτα, το βιβλίο αυτό, "Περιστατικά στην Ιατρική Παρασιτολογία", παρουσιάζει περιπτώσεις που συναντώνται σπάνια στις αναπτυγμένες χώρες για να αφυπνίσει τον αναγνώστη για τέτοιες ασυνήθιστες λοιμώξεις που μπορεί να έχουν εισαχθεί από άλλες χώρες.

Παρόμοια βιβλία σε θέματα κλινικής μικροβιολογίας αποδείχτηκαν επιτυχή στην προσπάθεια τους να παρέχουν ένα εύληπτο και ενδιαφέρον εκπαιδευτικό εργαλείο για τον αναγνώστη. Ο στόχος του βιβλίου αυτού είναι να παρουσιάσει περιπτώσεις στις οποίες ενέχονται αποκλειστικά παράσιτα ως συμπλήρωμα σε κλασικά βιβλία παρασιτολογίας και να δώσει μια ενδιαφέρουσα και εκπαιδευτική πρόκληση στους επιστήμονες υγείας. Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στα άτομα εκείνα που στα πλαίσια της ιατρικής τους εκπαίδευσης έχουν το μάθημα της μικροβιολογίας-παρασιτολογίας, για όσους εκπαιδεύονται στα νοσοκομεία για αυτό το σκοπό και για όσους ασχολούνται με την παρασιτολογία στα κλινικά εργαστήρια, αναλύοντας δείγματα για να ανιχνεύσουν και να αναγνωρίσουν παράσιτα που προκαλούν κλινικά νοσήματα.

Το βιβλίο σχεδιάστηκε για να μιμηθεί την συζήτηση και για να προκαλέσει τους σπουδαστές, τονίζοντας την σχέση διάγνωσης και φροντίδας του ασθενούς. Πιστεύουμε ότι ο αναγνώστης θα μάθει να αναγνωρίζει τα συμπτώματα των παρασιτικών νόσων, να συσχετίζει το ιστορικό του ασθενούς (ταξίδια κλπ.) και τα συμπτώματα με εργαστηριακές διαδικασίες που μπορούν να καθοδηγήσουν τη θεραπεία.

Λεπτομέρειες
Κωδικός προϊόντος B142588
ISBN 960-399-684-Χ
Γλώσσα Ελληνικά
Μήνας Έκδοσης Γενάρης
Έτος Έκδοσης 2008
Τόπος Έκδοσης Αθήνα
Αριθμός Σελίδων 281
Εξώφυλλο Σκληρό εξώφυλλο
Τόμοι 0
Διαστάσεις 24χ17
Διαθεσιμότητα Κυκλοφορεί

7.Ιολογία
Λίγα λόγια
Η έκδοση του βιβλίου "Ιολογία" έχει σκοπό να κατατάξει και να αποδώσει την ύλη κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να υπάρχει συνέχεια, κατανόηση και εύκολη προσέγγιση του αντικειμένου. Προσπάθεια έχει γίνει να συμπεριληφθούν τα νεότερα δεδομένα της επιστήμης.

Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει το γενικό μέρος και το ειδικό μέρος. Στο γενικό μέρος αναλυτικά αναφέρονται η βιολογία των ιών και η σχέση τους με το κύτταρο, ο μηχανισμός δράσης τους, η ανοσιακή απάντηση του ξενιστή και ο τρόπος ρύθμισης τους. Στο ειδικό μέρος αναφέρονται οι DNA και οι RNA ιοί αναλυτικά, όσον αφορά την κυττοπαθογένεια, την επιδημιολογία και τον τρόπο διάγνωσης και θεραπείας των ιϊκών νοσημάτων. Ιδιαίτερη σημασία δίδεται στους παράγοντες, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την παθογόνο δράση των ιών, τη μετάδοση, την προσβολή των κυττάρων στόχων και την αναπαραγωγή τους.

Λεπτομέρειες
Κωδικός προϊόντος B150922
ISBN 960-286-977-1
Γλώσσα Ελληνικά
Μήνας Έκδοσης --
Έτος Έκδοσης 2008
Τόπος Έκδοσης Αθήνα
Αριθμός Σελίδων 766
Εξώφυλλο Μαλακό εξώφυλλο
Τόμοι 0
Διαστάσεις 24χ17
Διαθεσιμότητα Κυκλοφορεί

8.Μικροβιολογία και μικροβιακή τεχνολογίαΛίγα λόγια
Σήμερα οι μικροοργανισμοί βρίσκονται στο επίκεντρο της βιοτεχνολογίας, δηλαδή της χρήσης βιολογικών συστημάτων για παραγωγή χρήσιμων προϊόντων ή υπηρεσιών. Οι εφαρμογές της Μικροβιολογίας στη βιομηχανία, το περιβάλλον, τη γεωργία και την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας είναι πάρα πολλές και διαρκώς αυξανόμενες. Δεν θα ήταν ίσως υπερβολή να πούμε ότι οι μικροοργανισμοί θα είναι οι επόμενοι παραγωγοί καυσίμων, μετά την εξάντληση των ορυκτών πηγών ενέργειας.

Στο Α΄ Μέρος του βιβλίου αναλύεται η δομή του προκαρυωτικού και ευκαρυωτικού κυττάρου και των ιών και δίνεται έμφαση στους βασικούς μοριακούς μηχανισμούς ρύθμισης του μεταβολισμού και εν γένει της φυσιολογίας των μικροοργανισμών. Στο μέρος αυτό εξετάζονται γένη βακτηρίων, αρχαίων και μυκήτων που είναι σημαντικά για τη βιομηχανία, το περιβάλλον, την υγεία και τη γεωργία και σημαντικές ομάδες ιών. Το Μέρος Β΄ περιλαμβάνει κεφάλαια Εφαρμοσμένης Μικροβιολογίας στη Βιομηχανία. Σε αυτό, αναλύονται οι κινητικές της μικροβιακής αύξησης σε κλειστά συστήματα και σε συστήματα συνεχούς καλλιέργειας, οι διάφοροι τύποι βιοαντιδραστήρων και η επίδραση του φυσικοχημικού περιβάλλοντος στη μικροβιακή αύξηση. Δίνονται τέλος αρκετά παραδείγματα βιοτεχνολογικών εφαρμογών της Μικροβιολογίας.

Το βιβλίο απευθύνεται σε επιστήμονες που εργάζονται στις βιο-επιστήμες και σε φοιτητές που πραγματοποιούν τις βασικές ή μεταπτυχιακές σπουδές τους σε πανεπιστημιακά τμήματα, στο πρόγραμμα σπουδών των οποίων περιλαμβάνεται ως μάθημα η Μικροβιολογία ή η Εφαρμοσμένη Μικροβιολογία και Βιοχεχνολογία.

Λεπτομέρειες
Κωδικός προϊόντος B141574
ISBN 960-351-717-8
Γλώσσα Ελληνικά
Μήνας Έκδοσης Δεκέμβρης
Έτος Έκδοσης 2007
Τόπος Έκδοσης Αθήνα
Αριθμός Σελίδων 691
Εξώφυλλο Μαλακό εξώφυλλο
Τόμοι 0
Διαστάσεις 24χ17
Διαθεσιμότητα Κυκλοφορεί

9.Γενική μικροβιολογίαΛίγα λόγια
Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει την ταξινόμηση, τη μορφολογία, τη φυσιολογία, τη λειτουργία, τη βιολογία και τη γενετική των μικροοργανισμών οι οποίοι προκαλούν νοσήματα στον άνθρωπο.

Τα διάφορα είδη των μικροοργανισμών εκτίθενται συνοπτικά, ενώ δίδεται έμφαση στον τρόπο μετάδοσης, στον τρόπο ανάπτυξης και στον τρόπο ελέγχου αυτών. Περιγράφονται νεώτερα νοσήματα, όπως το AIDS, η νόσος των λεγεωνάριων και η ουρηθρίτης από χλαμύδια, όπως επίσης η σχέση του Ε. pylori με το πεπτικό έλκος.

Στη συνέχεια εκτίθεται η σχέση παρασίτου-ξενιστού και η ανοσολογία του ανθρώπινου οργανισμού, περιγράφοντας τον τρόπο απάντησης των ανθρώπινου οργανισμού στα μικροβιακά νοσήματα.

Λεπτομέρειες
Κωδικός προϊόντος B133381
ISBN 9602868996
Γλώσσα Ελληνικά
Μήνας Έκδοσης --
Έτος Έκδοσης 2006
Τόπος Έκδοσης Αθήνα
Αριθμός Σελίδων 416
Εξώφυλλο Μαλακό εξώφυλλο
Τόμοι 0
Διαστάσεις 24χ17
Διαθεσιμότητα Κυκλοφορεί
avatar
abou
Author
Author

Άντρας
Αριθμός μηνυμάτων : 283
Ηλικία : 32
Ασχολίες : pc, μουσική, ταινίες, ποδόσφαιρο,
Registration date : 15/12/2008

Επισκόπηση του προφίλ των χρηστών https://www.facebook.com/group.php?gid=28974617825&ref=mf#/profil

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

συνέχεια..

Δημοσίευση από abou Την / Το 15/1/2009, 08:23

10.Βιολογία των μικροοργανισμώνΛίγα λόγια
Το βιβλίο αυτό είναι η ελληνική έκδοση ενός από τα κορυφαία παγκοσμίως εισαγωγικά εγχειρίδια μικροβιολογίας, της επιστήμης που μελετά τον κόσμο των μικροοργανισμών και που αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της σύγχρονης βιολογίας. Κεντρικός άξονας του βιβλίου είναι η κατανόηση της βασικής βιολογίας των μικροοργανισμών, δηλαδή των θεμελιωδών μοριακών μηχανισμών που διέπουν τη δομή, τη λειτουργία, αλλά και την ένταξη στο περιβάλλον τους. Επίσης, παρουσιάζει κάποιες κεφαλαιώδους κοινωνικής και οικονομικής σημασίας εφαρμογές στην ιατρική, τη βιομηχανία, τη γεωργία, και τη βιοτεχνολογία, που έχουν τις ρίζες τους στη βασική μελέτη των μικροοργανισμών. Η πρώτη έκδοση του βιβλίου παρουσιάστηκε το 1970 από τον Thomas Brock. Αυτό τον εξέχοντα μικροβιολόγο τιμά και ο τίτλος των μετεγενέστερων εκδόσεων του βιβλίου, που συνεχίζονται από τους επιγόνους του. Οι πρόσφατες εκδόσεις, όπως η 10η στην οποία βασίστηκε η ελληνική μετάφραση, προσπάθησαν να διατηρήσουν το βασικό σώμα της "κλασικής" επιστήμης της μικροβιολογίας. Παράλληλα, όμως, ενσωμάτωσαν αρκετές από τις συγκλονιστικές επιστημονικές εξελίξεις των τελευταίων ετών, όπως την ουσιαστική κατανόηση της μικροβιακής ζωής σε χημικό επίπεδο, την ανάλυση της πλήρους γενετικής "συνταγής" των μικροοργανισμών (γονιδιωματική ανάλυση), την καλύτερη κατανόηση της εξελικτικής συγγένειας των οργανισμών μεταξύ τους, τη σύγχρονη ιολογία, και τις επαναστατικές δυνατότητες που προσφέρει η χρήση των μονοκύτταρων οργανισμών ως βιοτεχνολογικών μικρο-εργοστασίων.

Λεπτομέρειες
Κωδικός προϊόντος B35114
ISBN 960-524-200-1
ISBN (set) 960-524-199-4
Γλώσσα Ελληνικά
Μήνας Έκδοσης --
Έτος Έκδοσης 2005
Τόπος Έκδοσης Ηράκλειο
Αριθμός Σελίδων 662
Εξώφυλλο Σκληρό εξώφυλλο
Τόμος 1
Τόμοι 0
Διαστάσεις 29χ21
Διαθεσιμότητα Κυκλοφορεί

11.Παθολογική ανατομικήΛίγα Λόγια
Το βιβλίο Γενικής και Ειδικής Παθολογικής Ανατομικής των Καθηγητών Bocker, Denk και Heitz, απευθύνεται στη νέα γενιά των φοιτητών της Ιατρικής και γενικότερα των σπουδαστών της Παθολογικής Ανατομικής που έχει ανάγκη ενός ολοκληρωμένου και ευανάγνωστου κειμένου το οποίο έρχεται σαν επιστέγασμα των γνώσεων που παρέχονται από τα μαθήματα της Κυτταρικής-Μοριακής Βιολογίας, της Ανατομίας και της Ιστολογίας. Διδάσκεται ήδη με μεγάλη επιτυχία στις Ιατρικές Σχολές σημαντικών Πανεπιστημίων της Ευρώπης, της Αμερικής και της Ιαπωνίας. Ανταποκρίνεται πλήρως στη βασική άποψη που επικρατεί διεθνώς και αφορά την ιατρική εκπαίδευση: αφ' ενός μεν η γνώση της Παθολογικής Ανατομικής είναι απαραίτητη για μια άρτια ιατρική εκπαίδευση όποια ειδικότητα και αν επιλέξει ο φοιτητής αργότερα αφ' ετέρου επιβάλλεται η ενίσχυση της κλινικής κατεύθυνσης της εκπαίδευσης από τα πρώτα χρόνια του προγράμματος σπουδών στην Ιατρική Σχολή.

Κωδικός προϊόντος B145595
ISBN 960-399-462-6
Γλώσσα Ελληνικά
Μήνας Έκδοσης Δεκέμβρης
Έτος Έκδοσης 2007
Τόπος Έκδοσης Αθήνα
Αριθμός Σελίδων 718
Εξώφυλλο Σκληρό εξώφυλλο
Τόμοι 0
Διαστάσεις 28χ22
Διαθεσιμότητα Κυκλοφορεί

12.Κλινική ανοσολογίαΛίγα Λόγια
Η γνώση της Ανοσολογίας θεωρείται σήμερα σημαντική, διότι το κλειδί στην παθογένεση των περισσοτέρων νοσημάτων αποτελεί κάποια διαταραχή της φυσιολογικής ανοσιακής απάντησης. Επιπλέον, το ανοσιακό σύστημα περιγράφεται ως το όνειρο των αλχημιστών καθώς οι πολύπλευροι τρόποι που επιτίθεται σε βακτηρίδια ή ιούς, η δημιουργία αυτοανόσων νοσημάτων, η απάντηση στον καρκίνο, η αντιμετώπιση της ανοσοανεπάρκειας, προσφέρουν στους ερευνητές τη δυνατότητα θεραπευτικής παρέμβασης και θέσπισης διαφόρων στρατηγικών αντιμετώπισης τους.
Έτσι, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις γύρω από το ανοσιακό σύστημα είναι δυνατή η παρέμβαση έτσι ώστε να ενισχυθεί η ανοσιακή απάντηση έναντι κάποιου αντιγόνου, να τροποποιηθεί ή να κατασταλεί με τη βοήθεια διαφόρων θεραπευτικών παρεμβάσεων, με τελικό αποτέλεσμα την πρόληψη ή τη θεραπεία των διαφόρων νοσημάτων.
Αρχικά το 2003 κυκλοφόρησαν οι πρώτες σημειώσεις "Κλινικής Ανοσολογίας". Στη συνέχεια, επανεκδόθηκαν δύο ακόμη φορές εμπλουτισμένες με τα καινούρια δεδομένα, διότι όπως είναι γνωστό η επιστήμη της ανοσολογίας συνεχώς εξελίσσεται, με αποτέλεσμα η γνώση της λειτουργίας του φυσιολογικού ανοσιακού συστήματος συνεχώς να διευρύνεται.

Λεπτομέρειες
Κωδικός προϊόντος B19191
ISBN 960-12-1580-8
Γλώσσα Ελληνικά
Μήνας Έκδοσης Φεβρουάριος
Έτος Έκδοσης 2007
Τόπος Έκδοσης Θεσσαλονίκη
Αριθμός Σελίδων 312
Εξώφυλλο Σκληρό εξώφυλλο
Τόμοι 0
Διαστάσεις 25χ18
Διαθεσιμότητα Κυκλοφορεί

13.Παθολογική ανατομικήΛίγα Λόγια
Το βιβλίο "Παθολογική Ανατομική" απευθύνεται με πολύ αγάπη στους φοιτητές μου, ιδιαίτερα εκείνους που ζητούν κάτι παραπάνω. Έτσι, η λακωνικότητά του δεν το εμπόδισε να εισδύσει σε βάθος. Αυτό εξηγεί γιατί το ίδιο βιβλίο καλύπτει τις ανάγκες και των ειδικευομένων στην παθολογική ανατομική: είναι βοήθημα "πρώτης γραμμής" καθώς η θέση του είναι δίπλα στο μικροσκόπιο. Λεπτομερείς περιγραφές και λιγότερο συνήθεις καταστάσεις του ανεξάντλητου αντικειμένου μας υπάρχουν σε εξαίρετα και εκτενέστατα συγγράμματα της διεθνούς βιβλιογραφίας. Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα αυτήν, η ονοματολογία των παθήσεων, άσχετα αν κατά βάση είναι ελληνική, πλαισιώνεται σε κάθε περίπτωση από την αντίστοιχη αγγλική ορολογία.

Αλλά η "Παθολογική Ανατομική" φιλοδοξεί να αποτελέσει αχώριστο σύμβουλο για τους κλινικούς συναδέλφους εφόσον επιθυμούν να εντρυφήσουν στην ιστοπαθολογική έκθεση. Τελικά, πέρα από τη θεωρία, πέρα από την καθημερινότητα της κλινικής πράξης, υπάρχει ο υπέροχος μικρόκοσμος των κυττάρων, η ίδια η ζωή, η ζωή και η νόσος, στοιχεία που συνθέτουν την ομορφιά της παθολογικής ανατομικής. Πιστεύω ότι η έκδοση της "Παθολογικής Ανατομικής" καλύπτει ένα κενό.

Λεπτομέρειες
Κωδικός προϊόντος B144216
ISBN 960-399-506-1
Γλώσσα Ελληνικά
Μήνας Έκδοσης Φεβρουάριος
Έτος Έκδοσης 2007
Τόπος Έκδοσης Αθήνα
Αριθμός Σελίδων 640
Εξώφυλλο Μαλακό εξώφυλλο
Τόμοι 0
Διαστάσεις 24χ17
Διαθεσιμότητα -

14.Αιματολογία 1

Λίγα λόγια


Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει τα κεφάλαια της αιμοποίησης, των αναιμιών και των αντίστοιχων τεχνικών εφαρμογών του αιματολογικού εργαστηρίου και καλύπτει θεματικά ομώνυμο μάθημα των ΤΕΙ. Απευθύνεται κυρίως στους φοιτητές των ΤΕΙ, αλλά και στο φοιτητή της Ιατρικής, καθώς και σε όποιο γιατρό ενδιαφέρεται για το αντικείμενο της Αιματολογίας.

Λεπτομέρειες
Κωδικός προϊόντος B27632
ISBN 960-8071-57-7
Γλώσσα Ελληνικά
Μήνας Έκδοσης --
Έτος Έκδοσης 2003
Τόπος Έκδοσης Αθήνα
Αριθμός Σελίδων 334
Εξώφυλλο Μαλακό εξώφυλλο
Τόμοι 0
Διαστάσεις 24χ17
Διαθεσιμότητα Κυκλοφορεί

15.Αιματολογία ΙΙΛίγα λόγια
Οι εκπαιδευτικές ανάγκες των φοιτητών συχνά επιβάλλουν την ενημέρωση και αναβάθμιση των ανάλογων διδακτικών συγγραμμάτων, ώστε να συμπληρώνεται η ελληνόφωνη βιβλιογραφία σε ζωτικής σημασίας επιστημονικά αντικείμενα. Στην ανάγκη αυτή ανταποκρίνεται και η
Καθηγήτρια Δρ Άννα Ιωαννίδου-Παπακωνσταντίνου με το νέο της σύγγραμμα "Αιματολογία ΙΙ", που κυκλοφορεί από τις Ιατρικές Εκδόσεις ΒΗΤΑ.

Το βιβλίο στοχεύει να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα διδασκαλίας των ΤΕΙ. Με απλό και σαφή τρόπο καλύπτει τις κακοήθεις νεοπλασίες του αιμοποιητικού ιστού, τις αιμορραγικές νόσους και τις αντίστοιχες εφαρμογές και μεθόδους του Αιματολογικού Εργαστηρίου, που ανοίγουν νέους ορίζοντες στη διάγνωση, εκτίμηση και θεραπεία των αιματολογικών νοσημάτων.

Η συγγραφέας, φέροντας μακρά εκπαιδευτική εμπειρία, καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε να προσφέρει ένα χρήσιμο βοήθημα, μέσα από μια σαφή και εύληπτη γλώσσα. Πετυχαίνει έτσι να εφοδιάσει τον φοιτητή, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο επαγγελματία της υγείας, με έγκυρη θεωρητική γνώση και κατανόηση των διαδικασιών, που θα κληθεί να αξιοποιήσει στην άσκηση του λειτουργήματός του.

Λεπτομέρειες
Κωδικός προϊόντος B142416
ISBN 960-452-042-3
Γλώσσα Ελληνικά
Μήνας Έκδοσης Γενάρης
Έτος Έκδοσης 2008
Τόπος Έκδοσης Αθήνα
Αριθμός Σελίδων 550
Εξώφυλλο Μαλακό εξώφυλλο
Τόμοι 0
Διαστάσεις 24χ17
Διαθεσιμότητα Κυκλοφορεί
avatar
abou
Author
Author

Άντρας
Αριθμός μηνυμάτων : 283
Ηλικία : 32
Ασχολίες : pc, μουσική, ταινίες, ποδόσφαιρο,
Registration date : 15/12/2008

Επισκόπηση του προφίλ των χρηστών https://www.facebook.com/group.php?gid=28974617825&ref=mf#/profil

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Απ: Ιατρικά βιβλία στα ελληνικά

Δημοσίευση από abou Την / Το 18/1/2009, 05:27

16.Οδηγός λήψης και μεταφοράς κλινικών δειγμάτωνΛίγα λόγια
Η διαχείριση των κλινικών δειγμάτων αποτελεί ένα από τα βασικότερα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν τα Εργαστήρια Κλινικής Μικροβιολογίας.

Το συνηθέστερο λάθος είναι η θεώρηση ότι τα μικροβιολογικά δείγματα δεν διαφέρουν από τα άλλα δείγματα π.χ. βιοχημικά ή αιματολογικά. Το βασικότερο λάθος είναι η αντίληψη ότι η συλλογή του μικροβιολογικού δείγματος είναι κάτι απλό και μπορεί να το κάνει ο οποιοσδήποτε, αρκεί να γνωρίζέι ''τι να συλλέξει''. Ένα φτωχό ή κακό δείγμα, ένα δείγμα που δεν έχει μεταφερθεί και συντηρηθεί σωστά, έχει ως αποτέλεσμα την κακή πληροφόρηση του κλινικού γιατρού, τον αποπροσανατολισμό του, με άμεση συνέπεια στην παροχή βοήθειας στον ασθενή. Θεωρώντας ότι κανένας δεν θέλει να θέσει σε κίνδυνο την ιατρική φροντίδα προς τον ασθενή με αποπροσανατολιστικά εργαστηριακά αποτελέσματα, η εφαρμογή ενός συστήματος λήψης και διαχείρισης κλινικών δειγμάτων κρίνεται απαραίτητη.

Ο ''λογικότερος'' τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος θα ήταν να απορρίπτονται τα ακατάλληλα δείγματα. Ο σωστότερος είναι η μάθηση, κυρίως των νέων γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού του σωστού τρόπου λήψης και διαχείρισης των μικροβιολογικών δειγμάτων.

πηγή: www.hms.org.gr
avatar
abou
Author
Author

Άντρας
Αριθμός μηνυμάτων : 283
Ηλικία : 32
Ασχολίες : pc, μουσική, ταινίες, ποδόσφαιρο,
Registration date : 15/12/2008

Επισκόπηση του προφίλ των χρηστών https://www.facebook.com/group.php?gid=28974617825&ref=mf#/profil

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Απ: Ιατρικά βιβλία στα ελληνικά

Δημοσίευση από apo79 Την / Το 13/1/2010, 06:16

Neutral Rolling Eyes

apo79

Αριθμός μηνυμάτων : 1
Registration date : 13/01/2010

Επισκόπηση του προφίλ των χρηστών

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Επιστροφή στην κορυφή


 
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης