2 θέσεις Ε.Τ.Π. στο τμ. Ιατρικών Εργαστηρίων

Πήγαινε κάτω

2 θέσεις Ε.Τ.Π. στο τμ. Ιατρικών Εργαστηρίων

Δημοσίευση από abou Την / Το 5/4/2009, 04:43

Λήξη: 30/04/2009


Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Λάρισας προκηρύσσει θέσεις ως εξής:

Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.).

Μία (1) θέση Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.). του ΤΕΙ/Λ για τις ανάγκες των εργαστηρίων των μαθημάτων «Αιματολογίας».

Τα απαιτούμενα προσόντα διορισμού σύμφωνα με το νόμο στην υπό προκήρυξη θέση Ε.Τ.Π. εξειδικεύονται ως εξής:

Πτυχίο TEΙ ή ισότιμο αυτού Πτυχίο Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων.
Τετραετής επαγγελματική δραστηριότητα με εξειδίκευση στην «Αιματολογία»
Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.).

Μία (1) θέση Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.). του ΤΕΙ/Λ για τις ανάγκες των εργαστηρίων του μαθήματος «Ιστοπαθολογίας».


Τα απαιτούμενα προσόντα διορισμού σύμφωνα με το νόμο στην υπό προκήρυξη θέση Ε.Τ.Π. εξειδικεύονται ως εξής:
Πτυχίο TEIή ισότιμο αυτού Πτυχίο Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων
Τετραετής επαγγελματική δραστηριότητα με εξειδίκευση στην «Παθολογική Ανατομική και Κυτταρολογία»

Οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας θα συνοδεύονται και από αντίστοιχες των ασφαλιστικών τους φορέων.
Πέρα από τα ειδικά αυτά προσόντα οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν και τα γενικά προσόντα που προβλέπονται από τον υπαλληλικό κώδικα για το διορισμό δημοσίων υπαλλήλων.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1. Αίτηση υποψηφιότητας
2. Τίτλο σπουδών
3. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
4. Πιστοποιητικό γεννήσεως και εγγραφής στα μητρώα ή δημοτολόγια Δήμου η Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της ελληνικής ιθαγένεια Προκειμένου για πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
5. Πιστοποιητικό τύπου Α του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει στρατολογική ή χρηματική υποχρέωση.
Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την έκδοση της πράξης του διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
6. Πλήρες αντίγραφο Ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, που θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας πριν την ορκωμοσία, σύμφωνα με την υπ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/22863/16-10-2006 (ΦΕΚ 1551/23-10-2006 τ. Β) κοινή υπουργική απόφαση.
7. Πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.
8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι δεν κατέχει άλλη θέση και δεν έχει άλλη απασχόληση στον ευρύτερο Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα.
Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 4 και 5 θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας(Τμήμα).
Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 7 και 8 θα κατατεθούν από τον/την υποψήφιο/α που θα εκλεγεί, κατά την ημέρα της ορκωμοσίας.

Οι πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, οφείλουν να υποβάλουν και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ επιπέδου από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά, έως και 30-04-2009, θα υποβάλλονται στη γραμματεία του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων της Σ.Ε.Υ.Π. του ΤΕΙ/Λ, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση και να είναι τοποθετημένα μέσα σε ειδικό φάκελο.

Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι θεωρημένα επίσημα από τις κατά νόμο αρμόδιες αρχές. Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται επίσης από επίσημες μεταφράσεις του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή Ελληνικής Διπλωματικής Αρχής στο Εξωτερικό. Επιπλέον, οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του οικείου οργάνου με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους απονεμόμενους από τα Ελληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων τηλ. 2410 684254.

όπως βλέπεται έχει λήξει η προθεσμία..αλλά δεν χάνετε τίποτα να πάρετε ένα τηλέφωνο μήπως και έχει πάρει παράταση η προκήρυξη. Smile

πηγή:www.diorismos.gr
avatar
abou
Author
Author

Άντρας
Αριθμός μηνυμάτων : 283
Ηλικία : 32
Ασχολίες : pc, μουσική, ταινίες, ποδόσφαιρο,
Registration date : 15/12/2008

Επισκόπηση του προφίλ των χρηστών https://www.facebook.com/group.php?gid=28974617825&ref=mf#/profil

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Επιστροφή στην κορυφή


 
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης